เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ เข้าศึกษาดูงาน

เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ เข้าศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ (Officers under the Ministry of Education, Government of Bangladesh) เข้าศึกษาดูงานการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน (TGDE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB)

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=36