ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาพยนต์และวีดิทัศน์สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา