มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันสหกิจศึกษาฯ

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันสหกิจศึกษาฯ

เจ้าหน้าที่และบุคลากร จาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561