มจพ.ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

มจพ.ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ นายชนะ ภูมี Vice President-Cement and Construction Solution Business และคณะผู้บริหารจาก บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี เพื่อเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเฉพาะทาง สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. และร่วมประชุมหารือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561