การอบรมการใช้หุ่นยนต์ KUKA

การอบรมการใช้หุ่นยนต์ KUKA

การอบรมการใช้หุ่นยนต์ KUKA หลักสูตรการติดตั้ง Robot เรียนรู้  Basic Operation and Programming  ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ ชั้น 4 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ดูภาพเพิ่มเติมที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=23