มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันสหกิจศึกษาฯ

มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันสหกิจศึกษาฯ

นักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561