โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรทางด้านสหกิจศึกษา

โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรทางด้านสหกิจศึกษา

โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรทางด้านสหกิจศึกษา เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา" ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2560 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และแพภูผาวารี เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี


ดูภาพเพิ่มเติ่มที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=21