โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงฯ รุ่นที่ 3

โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงฯ รุ่นที่ 3

โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง ตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน  Thai-German Highly Skilled Technical Trainer Development Program (TGTT) รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ :