เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ เข้าศึกษาดูงานสถาบันสหกิจศึกษาฯ

เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ เข้าศึกษาดูงานสถาบันสหกิจศึกษาฯ

เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ (Officers under the Ministry of Education, Government of Bangladesh) เข้าศึกษาดูงานการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน (TGDE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2560