การอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับครูฝึกแรงงานทักษะสูง

การอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับครูฝึกแรงงานทักษะสูง

การอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับครูฝึกแรงงานทักษะสูง หลักสูตรการเขียนแบบ 3 มิติ ขั้นพื้นฐาน Basic 3D modeling 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี


ดูภาพเพิ่มเติมที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=19