สถาบันสหกิจศึกษาฯ ร่วมบรรยายในงาน SIEMENS CONVERAGE Asia Pacific Executive Partner Forum 2018

สถาบันสหกิจศึกษาฯ ร่วมบรรยายในงาน SIEMENS CONVERAGE Asia Pacific Executive Partner Forum 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมบรรยายหัวข้อ Customer's Journey for Realization of their Vision with Siemens ในงาน SIEMENS CONVERAGE Asia Pacific Executive Partner Forum 2018 ณ อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561