สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรม EDUCATION THE NEXT GEN

สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรม EDUCATION THE NEXT GEN

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดกิจกรรม EDUCATION THE NEXT GEN. สนับสนุนโดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ณ โรงภาพยนต์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดย อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง รองผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมเสวนาในหัวข้อ "การปรับตัวระบบการศึกษาไทย สู่การแข่งขันเศรษฐกิจยุคดิจิตอล ทำอย่างไรตรงใจผู้ประกอบการ"