พิธีมอบประกาศนียบัตรในโครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงฯ

พิธีมอบประกาศนียบัตรในโครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงฯ

ศูนย์ฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง ไทย-เยอรมัน และสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรในโครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน  (Thai-German Highly Skilled Technical Trainer Development Program) ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มจพ. กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Jan Scheer ผู้แทนเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร และกล่าวแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในโครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน รุ่นที่ 1 จำนวน 38 ท่าน ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ดูภาพเพิ่มเติมที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=18