หน่วยงานภายในกระทรวงการต่างประเทศ เข้าศึกษาดูงาน

หน่วยงานภายในกระทรวงการต่างประเทศ เข้าศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560  นายทรงพล สุขจันทร์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงต่างประเทศ และคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายในกระทรวงการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน "การใช้นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคประเทศไทย 4.0" โดยมี ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. กล่าวต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)


ดูภาพเพิ่มเติมที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=16