คณาจารย์จาก FernUniversität in Hagen, ประเทศเยอรมัน เข้าเยี่ยมชมสถาบันสหกิจศึกษาฯ

คณาจารย์จาก FernUniversität in Hagen, ประเทศเยอรมัน เข้าเยี่ยมชมสถาบันสหกิจศึกษาฯ

รศ.ดร.พยุง มีสัจ คณบดีและคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) พร้อมทั้ง Prof. Dr. Jorg Desel, FernUniversität in Hagen, ประเทศเยอรมัน เยี่ยมชมดูงานการผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน
ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน (TGDE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหน­ือ
เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559