ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ เป็นวิทยากรบรรยาย บ. ซีเมนส์ ประเทศไทย จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Industry

อ่านต่อ

MOU สถาบันสหกิจฯ กับ คณะพัฒนาธุรกิจฯ มจพ.

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน กับ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมวันพุธที่ 2

อ่านต่อ

เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0

งานสัมมนาทางวิชาการ เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0 และการใช้ดัชนี้ชี้วัดระดับอุตสาหกรรม 4.0วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เบื้องต้น

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เบื้องต้น ให้กับบุคลากรของ SCG

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino สำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) ให้กับบุคลากรของ

อ่านต่อ

พิธีเปิดและแถลงข่าวกองทุน RAC NAMA ของประเทศไทย

พิธีเปิดและแถลงข่าวกองทุน RAC NAMA ของประเทศไทยThe “Grand Opening Ceremony of the RAC NAMA Fund” วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม 3

อ่านต่อ