มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาและการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ

อ่านต่อ

MOU มจพ.กับซีเมนส์ พร้อมเปิดศูนย์ฝึกอบรมแมคคาทรอนิกส์ซีเมนส์

มจพ.ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทซีเมนส์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมเปิด“ศูนย์ฝึกอบรมแมคคาทรอนิกส์ซีเมนส์”H.E. Mr. Peter Prügel

อ่านต่อ

งานสัมมนา อุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

งานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0และการใช้ดัชนีชี้วัดระดับอุตสาหกรรม 4.0วันที่ 7 มิถุนายน 2561เวลา

อ่านต่อ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนปฏิบัติการและปรับแผนพัฒนาบุคลากร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนปฏิบัติการและปรับแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมันวันที่ 2-3

อ่านต่อ

งานทำบุญครบรอบ 5 ปี TGDE

งานทำบุญครบรอบ 5 ปี สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมันวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561ณ ชั้น 1 อาคาร

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งาน PLC เบื้องต้น ให้กับบุคลากรบริษัทในเครือ SCG

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งาน PLC เบื้องต้น ให้กับบุคลากรบริษัทในเครือ SCG

อ่านต่อ