โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อ่านต่อ

มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คุณอรรถพงศ์

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ EEC

อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล จำนวน 1 งาน

อ่านต่อ

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๔

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

อ่านต่อ

MOU มจพ. กับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

อ่านต่อ