ประกาศ มจพ. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 60 ชุด

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4.0

อ่านต่อ

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอน STEM Robotics

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอน STEM Robotics จำนวน 1

อ่านต่อ

ประกาศหลักเกณฑ์มหาลัย

อ่านต่อ

งาน 60 Minutes Future Talk "อนาคตอาชีวศึกษาไทยในยุคประชาคมอาเซียน : มาตรการเร่งด่วนที่อาชีวะต้องทำปีนี้"

     บรรยากาศงาน 60 Minutes Future Talk "อนาคตอาชีวศึกษาไทยในยุคประชาคมอาเซียน :

อ่านต่อ

บรรยากาศงานพิธีทำบุญวันก่อตั้ง สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

     ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ

อ่านต่อ