โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เบื้องต้น

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เบื้องต้น ให้กับบุคลากรของ SCG

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino สำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) ให้กับบุคลากรของ

อ่านต่อ

พิธีเปิดและแถลงข่าวกองทุน RAC NAMA ของประเทศไทย

พิธีเปิดและแถลงข่าวกองทุน RAC NAMA ของประเทศไทยThe “Grand Opening Ceremony of the RAC NAMA Fund” วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม 3

อ่านต่อ

ผศ. ดร.พงษ์ศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกรเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง

อ่านต่อ

ผศ. ดร.พงษ์ศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกรเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง

อ่านต่อ

GIZ-EGAT ร่วมประชุมโครงการ Thailand RAC NAMA

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561GIZ-EGAT เข้าร่วมประชุมโครงการ Thailand RAC NAMAณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ