การวิพากษ์หลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

โครงการผลิตครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง รุ่นที่ 2 กิจกรรมที่ 2 การจัดสัมมนา Training the Trainers เรื่อง

อ่านต่อ

ฝึกอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่องานอุตสาหกรรม

อ่านต่อ

กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการจำลอง VR

กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการจำลอง (Virtual

อ่านต่อ

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่และบุคลากร จาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ เข้าศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ (Officers under the Ministry of Education, Government of Bangladesh)

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมงาน Worlddidac Asia 2017 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย (Worlddidac Asia) เป็นงานแสดงวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี และบริการ สำหรับการศึกษาและการฝึกอบรม ชั้นนำของอาเซียน

อ่านต่อ