โครงการพัฒนารูปแบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนารูปแบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดเรียนการสอนผ่านชั้นเรียนอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 9 - 11

อ่านต่อ

งาน DIGITAL THAILAND BIGBANG 2018

การจัดนิทรรศการ DIGTAL THAILAND BIG BANG REGIONAL 2018 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ทาง TGDE

อ่านต่อ

บริษัท TOYOTA เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อ

ฝ่ายฝึกอบรม บริษัท TOYOTA เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อ AR และ VR เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

มสธ. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ :

อ่านต่อ

กิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่องานอุตสาหกรรม

กิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่องานอุตสาหกรรม "การผลิตรายการแบบตัดต่อสด (Linear Video Editing)"

อ่านต่อ

การวิพากษ์หลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

โครงการผลิตครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง รุ่นที่ 2 กิจกรรมที่ 2 การจัดสัมมนา Training the Trainers เรื่อง

อ่านต่อ