เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ เข้าศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ (Officers under the Ministry of Education, Government of Bangladesh)

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมงาน Worlddidac Asia 2017 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย (Worlddidac Asia) เป็นงานแสดงวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี และบริการ สำหรับการศึกษาและการฝึกอบรม ชั้นนำของอาเซียน

อ่านต่อ

โครงการอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน

โครงการอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ