วันสหกิจศึกษา และฝึกวิชาชีพ มจพ.

อ่านต่อ

EDUCATION THE NEXT GEN.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดกิจกรรม EDUCATION THE NEXT GEN. สนับสนุนโดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป

อ่านต่อ

การอบรมการใช้หุ่นยนต์ KUKA

การอบรมการใช้หุ่นยนต์ KUKA หลักสูตรการติดตั้ง Robot เรียนรู้  Basic Operation and Programming  ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ ชั้น 4

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงฯ รุ่นที่ 3

โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง ตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน  Thai-German Highly Skilled Technical Trainer Development Program (TGTT) รุ่นที่ 3

อ่านต่อ

การอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับครูฝึกแรงงานทักษะสูง

การอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับครูฝึกแรงงานทักษะสูง หลักสูตรการเขียนแบบ 3 มิติ ขั้นพื้นฐาน Basic 3D modeling 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ

อ่านต่อ

พิธีมอบประกาศนียบัตรในโครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงฯ

ศูนย์ฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง ไทย-เยอรมัน และสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ่านต่อ