การวิพากษ์หลักสูตรสาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม

กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา

อ่านต่อ

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 28 – 30 เมษายน 2561ณ หอประชุมประดู่แดง

อ่านต่อ

พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561

พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561 สำหรับสถาบันการศึกษา

อ่านต่อ

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับสถานประกอบการ บริษัท ยูแทคไทย จำกัด, บริษัท ไมโครชิพ

อ่านต่อ

โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรทางด้านสหกิจศึกษา (ระยะที่ 1)

โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรทางด้านสหกิจศึกษา (ระยะที่ 1)"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา"ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม ณ

อ่านต่อ