พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561

พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561สำหรับสถาบันการศึกษา

อ่านต่อ

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับสถานประกอบการ บริษัท ยูแทคไทย จำกัด, บริษัท ไมโครชิพ

อ่านต่อ

โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรทางด้านสหกิจศึกษา (ระยะที่ 1)

โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรทางด้านสหกิจศึกษา (ระยะที่ 1)"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา"ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม ณ

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาฯ

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน(คณะกรรมการการบริหารเครือข่ายเชิงประเด็น (C)

อ่านต่อ

วันสหกิจศึกษา และฝึกวิชาชีพ มจพ.

อ่านต่อ

EDUCATION THE NEXT GEN.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดกิจกรรม EDUCATION THE NEXT GEN. สนับสนุนโดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป

อ่านต่อ