• TGDE

ข่าวสำนักงาน

ข่าวสำนักงาน
มจพ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

มจพ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

มจพ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในกลุ่มเอสซีจี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายชนะ ภูมี Vice President - Cement and Construction

อ่านต่อ
คณาจารย์จาก FernUniversität in Hagen, ประเทศเยอรมัน เข้าเยี่ยมชมสถาบันสหกิจศึกษาฯ

คณาจารย์จาก FernUniversität in Hagen, ประเทศเยอรมัน เข้าเยี่ยมชมสถาบันสหกิจศึกษาฯ

รศ.ดร.พยุง มีสัจ คณบดีและคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) พร้อมทั้ง Prof. Dr. Jorg Desel, FernUniversität in Hagen, ประเทศเยอรมัน เยี่ยมชมดูงานการผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน (TGDE)

อ่านต่อ
สถาบันสหกิจศึกษาฯ ร่วมจัดโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

สถาบันสหกิจศึกษาฯ ร่วมจัดโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต จัดโดย บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย, สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE), และวิทยาลัยเทคนิค 6

อ่านต่อ
นิทรรศการงาน TICA Connect ครั้งที่ 2

นิทรรศการงาน TICA Connect ครั้งที่ 2

นิทรรศการงาน "TICA Connect" ครั้งที่ 260 ปี หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไทย-เยอรมันในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 8.45-12.30 น. วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ภารกิจการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง

อ่านต่อ