• TGDE

ข่าวสำนักงาน

ข่าวสำนักงาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันสหกิจศึกษาฯ

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันสหกิจศึกษาฯ

เจ้าหน้าที่และบุคลากร จาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ
GIZ-EGAT เข้าร่วมประชุมโครงการ Thailand RAC NAMA

GIZ-EGAT เข้าร่วมประชุมโครงการ Thailand RAC NAMA

GIZ-EGAT เข้าร่วมประชุมโครงการ Thailand RAC NAMA เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ
มจพ.ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

มจพ.ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ นายชนะ ภูมี Vice President-Cement and Construction Solution Business และคณะผู้บริหารจาก บริษัท

อ่านต่อ
มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันสหกิจศึกษาฯ

มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันสหกิจศึกษาฯ

นักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์

อ่านต่อ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ เทศบาลตำบลเสาธงหิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ และสถานีตำรวจภูธรบางแม่นาง วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี

อ่านต่อ
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชม และ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัย

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชม และ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัย

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี เข้าเยี่ยมชม และ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม

อ่านต่อ