• TGDE

ข่าวสำนักงาน

ข่าวสำนักงาน
โครงการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0

โครงการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0

สถาบันสหกิจศึกษา จัดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 และการใช้ดัชนีชี้วัดระดับอุตสาหกรรม 4.0 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือการอภิปราย แบ่งเป็น 2

อ่านต่อ
พิธีเปิดและแถลงข่าวกองทุน RAC NAMA ของประเทศไทย

พิธีเปิดและแถลงข่าวกองทุน RAC NAMA ของประเทศไทย

พิธีเปิดและแถลงข่าวกองทุน RAC NAMA ของประเทศไทยThe “Grand Opening Ceremony of the RAC NAMA Fund” วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม 3 ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกันจัดพิธีเปิดและแถลงข่าวกองทุน

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาพยนต์และวีดิทัศน์สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ

อ่านต่อ
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันสหกิจศึกษาฯ

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันสหกิจศึกษาฯ

เจ้าหน้าที่และบุคลากร จาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ
GIZ-EGAT เข้าร่วมประชุมโครงการ Thailand RAC NAMA

GIZ-EGAT เข้าร่วมประชุมโครงการ Thailand RAC NAMA

GIZ-EGAT เข้าร่วมประชุมโครงการ Thailand RAC NAMA เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ
มจพ.ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

มจพ.ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ นายชนะ ภูมี Vice President-Cement and Construction Solution Business และคณะผู้บริหารจาก บริษัท

อ่านต่อ