• TGDE

ข่าวสำนักงาน

ข่าวสำนักงาน
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกับ คณะพัฒนาธุรกิจฯ มจพ.

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกับ คณะพัฒนาธุรกิจฯ มจพ.

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน กับ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 414 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ซีเมนส์ ประเทศไทย จำกัด

ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ซีเมนส์ ประเทศไทย จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Industry 4.0 for Thailand 4.0 KMUTNB’s Perspectives ให้กับ บริษัท ซีเมนส์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม เลอ

อ่านต่อ
สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดงานทำบุญครบรอบ 5 ปี

สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดงานทำบุญครบรอบ 5 ปี

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน จัดงานทำบุญครบรอบ 5 ปี เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 1 อาคาร 73 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมา ณ

อ่านต่อ
โครงการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0

โครงการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0

สถาบันสหกิจศึกษา จัดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 และการใช้ดัชนีชี้วัดระดับอุตสาหกรรม 4.0 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือการอภิปราย แบ่งเป็น 2

อ่านต่อ
พิธีเปิดและแถลงข่าวกองทุน RAC NAMA ของประเทศไทย

พิธีเปิดและแถลงข่าวกองทุน RAC NAMA ของประเทศไทย

พิธีเปิดและแถลงข่าวกองทุน RAC NAMA ของประเทศไทยThe “Grand Opening Ceremony of the RAC NAMA Fund” วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม 3 ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกันจัดพิธีเปิดและแถลงข่าวกองทุน

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาพยนต์และวีดิทัศน์สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ

อ่านต่อ