• TGDE

ข่าวสำนักงาน

ข่าวสำนักงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อ่านต่อ
มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คุณอรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ในโครงการ SCG–KMUTNB Collaboration on Work Integrated Learning : Industry 4.0

อ่านต่อ
การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี 4.0

การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี 4.0

การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อ่านต่อ
MOU มจพ. กับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

MOU มจพ. กับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อ่านต่อ
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๔

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๔

ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม

อ่านต่อ
โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ จ.ชลบุรี

โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ จ.ชลบุรี

สถาบันสหกิจศึกษาจัดโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยานเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC วันที่ 17-21 กันยายน 2561 ณ

อ่านต่อ