• TGDE

ข่าวสำนักงาน

ข่าวสำนักงาน
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มจพ.จัดแสดงนวัตกรรมในงานสัมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย แบบพลิกโฉม:ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง”

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มจพ.จัดแสดงนวัตกรรมในงานสัมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย แบบพลิกโฉม:ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานินทร์ จูฉิม รองผู้อำนวยการฝ่ายสหกิจและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ และคณะทำงานและนักศึกษา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

อ่านต่อ
Open House การสาธิตและทดลองใช้ระบบแมคคาทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม 4.0

Open House การสาธิตและทดลองใช้ระบบแมคคาทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม 4.0

Open Houseการสาธิตและทดลองใช้ระบบแมคคาทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม 4.0วันที่ 16-18 มีนาคม พ.ศ. 2562วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิดในการเตรียมกำลังคนสาขาแมคคาทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้โอกาสนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. และ ปวส.

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ EEC

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ EEC

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อ่านต่อ
มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คุณอรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ในโครงการ SCG–KMUTNB Collaboration on Work Integrated Learning : Industry 4.0

อ่านต่อ
การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี 4.0

การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี 4.0

การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อ่านต่อ