• TGDE

ข่าวสหกิจศึกษา

ข่าวสหกิจศึกษา
สถาบันสหกิจศึกษาฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับครูฝึกแรงงานทักษะสูง

สถาบันสหกิจศึกษาฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับครูฝึกแรงงานทักษะสูง

สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับครูฝึกแรงงานทักษะสูง หลักสูตรการเขียนแบบ 3 มิติ ขั้นพื้นฐาน Basic 3D modeling รหะหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3

อ่านต่อ
การอบรมการใช้หุ่นยนต์ KUKA เพื่องานอุตสาหกรรม

การอบรมการใช้หุ่นยนต์ KUKA เพื่องานอุตสาหกรรม

การอบรมการใช้หุ่นยนต์ KUKA หลักสูตรการติดตั้ง Robot เรียนรู้  Basic Operation and Programming  ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ ชั้น 4 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านต่อ