• TGDE

ข่าวสหกิจศึกษา

ข่าวสหกิจศึกษา
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เบื้องต้น

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เบื้องต้น

สถาบันสหกิจศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เบื้องต้น ให้กับบุคลากรของ SCG เป็นส่วนหนึ่งของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี เมื่อวันที่ 23-25

อ่านต่อ
สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรทางด้านสหกิจศึกษา (ระยะที่ 1)

สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรทางด้านสหกิจศึกษา (ระยะที่ 1)

สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรทางด้านสหกิจศึกษา (ระยะที่ 1) หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา" ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 ณ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และ เอสพีเอ็ม เรสซิเดนซ์

อ่านต่อ
สถาบันสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

สถาบันสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับสถานประกอบการ บริษัท ยูแทคไทย จำกัด, บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์)

อ่านต่อ
สถาบันสหกิจศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาฯ

สถาบันสหกิจศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาฯ

สถาบันสหกิจศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (คณะกรรมการการบริหารเครือข่ายเชิงประเด็น (C) เครือข่ายสหกิจศึกษา) เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี

อ่านต่อ
สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรม EDUCATION THE NEXT GEN

สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรม EDUCATION THE NEXT GEN

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดกิจกรรม EDUCATION THE NEXT GEN. สนับสนุนโดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ณ โรงภาพยนต์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดย อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง

อ่านต่อ
พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงฯ

พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงฯ

ศูนย์ฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง ไทย-เยอรมัน และสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรในโครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน  (Thai-German Highly Skilled Technical Trainer Development

อ่านต่อ