การบันทึกภาพวีดีโอหน้าจอคอมโดยใช้โปรแกรม Xbox Game Bar ใน Windows 10