สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

ที่ตั้ง

อาคาร 73 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800


ติดต่อ

Tel : 02-555-2273
อีเมล : admin@tgde.kmutnb.ac.th
จันทร์-ศุกร์ : 8.00 - 16.00
Facebook : TGDE KMUTNB
Youtube : TGDE Channel

แผนที่

ห้องฝึกอบรม (คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม)

ที่ตั้ง

อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (ชั้น 1 และ 10)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800


แผนที่