บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างให้กับนักศึกษา

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างให้กับนักศึกษา รายละเอียดตามไฟล์แนบหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0911647928 (คุณเปิ้ล)
Previous Post บริษัท ฟอร์วิซ จำกัด Forviz Co., Ltd. ประกอบธุรกิจผลิตสื่อมัลติมีเดีย และให้บริการออกแบบ เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงาน
Next Post บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม Job Fair เปิดรับสมัครตำแหน่งงาน