บริษัท ฟอร์วิซ จำกัด Forviz Co., Ltd. ประกอบธุรกิจผลิตสื่อมัลติมีเดีย และให้บริการออกแบบ เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงาน

!!! ข่าวประชาสัมพันธ์ !!!

บริษัท ฟอร์วิซ จำกัด Forviz Co., Ltd. ประกอบธุรกิจผลิตสื่อมัลติมีเดีย และให้บริการออกแบบ เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงาน
(ออฟฟิศใกล้ BTS.อุดมสุข)
ในตำแหน่งดังนี้
1. Programmer 2 อัตรา
2. IT Support 1 อัตรา
3. HR/Admin 1 อัตรา
***ทุกตำแหน่งมีเบี้ยเลี้ยง***
ส่งใบสมัครได้ที่
wilaiporn@forviz.co.th
089-916-9354
Line ID : Aor_Wilaiporn

Previous Post มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และไมเนอร์ ฟู้ด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
Next Post บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างให้กับนักศึกษา