สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดอบรมหลักสูตรการอ่านและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม Auto CAD

สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดอบรมหลักสูตรการอ่านและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม Auto CAD

ให้แก่ บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด 

ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563
ณ.ชั้น 10 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Gallery
Previous Post สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดอบรมหลักสูตรการเสริมประสิทธิภาพหลักสูตรช่างเทคนิค
Next Post ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร : การเรียนรู้ของเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม (Machine Learning for Industry)