สถาบันสหกิจฯ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่องานอุตสาหกรรม

กิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่องานอุตสาหกรรม "การผลิตรายการแบบตัดต่อสด (Linear Video Editing)" สำหรับนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบและการใช้งานระบบผลิตสื่อด้วยตนเอง การฝึกอบรมมีการจัดทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 รุ่นที่ 3 วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561

Previous Post สถาบันสหกิจฯ จัดวิพากษ์หลักสูตร "การพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง"
Next Post โครงการพัฒนารูปแบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ