สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการจำลอง VR

สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการจำลอง (Virtual Reality) และเสมือนจริงในโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 และ 5-9 มีนาคม 2561 ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Previous Post โครงการอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน
Next Post สถาบันสหกิจฯ จัดวิพากษ์หลักสูตร "การพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง"