บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงาน รายละเอียดตามข้อมูลด้านล่างนี้

https://www.sei.co.th/

Previous Post BIMobject Thailand ร่วมกับ CPAC Green Solution ชวนนักศึกษา ประกวดแบบ BIM Theme “Green Construction”
Next Post บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงาน