BIMobject Thailand ร่วมกับ CPAC Green Solution ชวนนักศึกษา ประกวดแบบ BIM Theme “Green Construction”

!!! ข่าวประชาสัมพันธ์ !!!
ครั้งแรกของการประกวดแบบ BIM ระดับประเทศ เพื่อร่วมมือกันสร้างสรรค์การก่อสร้างสีเขียว
Previous Post พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท สิงห์ พีเพิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
Next Post บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงาน