พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท สิงห์ พีเพิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

KMUTNB & SINGHA People Development 
จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และ คุณชลวิทย์ สุขอุดม กรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ พีเพิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เป็นผู้แทนหน่วยงานลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565
Gallery
Previous Post บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด เปิดรับนักศึกษาสหกิจศึกษา เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อทำงานตำแหน่งวิศวกร
Next Post BIMobject Thailand ร่วมกับ CPAC Green Solution ชวนนักศึกษา ประกวดแบบ BIM Theme “Green Construction”