บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด เปิดรับนักศึกษาสหกิจศึกษา เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อทำงานตำแหน่งวิศวกร

!!! ข่าวประชาสัมพันธ์ !!!
บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด M SITEM Site Preparation Management Co.,LTD
ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบและก่อสร้าง
SITEM คือ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเป็นที่ปรึกษา, ออกแบบ, ก่อสร้าง, บำรุงรักษา และบริหารจัดการอาคาร Data Center
และนวัตกรรมระบบวิศวกรรมเฉพาะทางภายในอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ของประเทศไทย
เปิดรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงาน เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อทำงานตำแหน่งวิศวกร
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://register.superresume.com/SRIX
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ : 02-954-3270 ต่อ 224 
คุณนุชนารถ ลิขิตทางธรรม (นุช) อีเมล์ nuchanartl@sitem.co.th
คุณตฤณ 090-198-2126 อีเมล์ trinn@sitem.co.th
Previous Post บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร
Next Post พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท สิงห์ พีเพิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด