โครงการความร่วมมือทางวิชาการ “การผลิตและพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม อุตสาหกรรมระบบราง”

มจพ. ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ “การผลิตและพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม อุตสาหกรรมระบบราง” ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน
โดย TGDE ได้รับมอบหมายให้ผลิตวีดิทัศน์ใน โครงการพลิกโฉม มจพ. ผ่านโครงการดังกล่าว โดยดำเนินการถ่ายทำ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ. มาบตาพุด จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

Gallery
Previous Post โครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรม
Next Post บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร