สถาบันสหกิจศึกษาฯ ขอประกาศผล การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ. ประจำปี 2565

Previous Post บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของ Mitsubishi Electric เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาฝึกงาน
Next Post สป.อว.ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565