พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๔

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

MOU มจพ. กับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี 4.0

การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0

การอบรมทีมผู้เข้าแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ

การอบรมทีมผู้เข้าแข่งขัน การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 Thailand Competition on Robotic and Automation

MOU สถาบันสหกิจฯ กับ บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน กับ บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย

โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ. ชลบุรี

โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ จ.ชลบุรี

โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน