หน่วยงานภายในกระทรวงการต่างประเทศ เข้าศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560  นายทรงพล สุขจันทร์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงต่างประเทศ และคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายในกระทรวงการต่างประเทศ

งาน Worlddidac Asia และงานการประชุมผู้นำทางการศึกษา (AELF)

งาน Worlddidac Asia  และงานการประชุมผู้นำทางการศึกษา Asia Education Leaders Forum (AELF)  / TVET CONNEX  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12

60 Minutes Future Talk

60 Minutes Future Talk "อนาคตอาชีวศึกษาไทยในยุคประชาคมอาเซียน : มาตรการเร่งด่วนที่อาชีวะต้องทำปีนี้" ครั้งที่ 4:

พิธีทำบุญวันก่อตั้ง สถาบันสหกิจศึกษา

พิธีทำบุญวันก่อตั้ง สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เซฟ-ที-คัท จำกัด ศึกษาดูงาน

อบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โครงการเผยแพร่ความรู้การใช้เทคโนโลยี

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ TGDE