• TGDE

คลังภาพ

คลังภาพ
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มจพ.จัดแสดงนวัตกรรมในงานสัมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย แบบพลิกโฉม:ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง”

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มจพ.จัดแสดงนวัตกรรมในงานสัมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย แบบพลิกโฉม:ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง”

อ่านต่อ
งานวันสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2562

งานวันสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2562

อ่านต่อ
การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มจพ. ประจำปี 2562

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มจพ. ประจำปี 2562

อ่านต่อ
มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

อ่านต่อ
โครงการพัฒนารูปแบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนารูปแบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านต่อ
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๔

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๔

อ่านต่อ
MOU มจพ. กับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

MOU มจพ. กับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

อ่านต่อ