โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เบื้องต้น

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เบื้องต้น ให้กับบุคลากรของ SCG

พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561

พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561สำหรับสถาบันการศึกษา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino สำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) ให้กับบุคลากรของ

พิธีเปิดและแถลงข่าวกองทุน RAC NAMA ของประเทศไทย

พิธีเปิดและแถลงข่าวกองทุน RAC NAMA ของประเทศไทยThe “Grand Opening Ceremony of the RAC NAMA Fund” วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม 3

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับสถานประกอบการ บริษัท ยูแทคไทย จำกัด, บริษัท ไมโครชิพ

โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรทางด้านสหกิจศึกษา (ระยะที่ 1)

โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรทางด้านสหกิจศึกษา (ระยะที่ 1)"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา"ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม ณ

ผศ. ดร.พงษ์ศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกรเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง

กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการจำลอง VR

กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการจำลอง (Virtual