มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาและอาจารย์ จาก สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มจพ.ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ เทศบาลตำบลเสาธงหิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี เข้าเยี่ยมชม และ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัย ระหว่าง

เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ เข้าศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ (Officers under the Ministry of Education, Government of Bangladesh)

SIEMENS CONVERAGE Asia Pacific Executive Partner Forum 2018

23 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

EDUCATION THE NEXT GEN.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดกิจกรรม EDUCATION THE NEXT GEN. สนับสนุนโดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป

การอบรมการใช้หุ่นยนต์ KUKA

การอบรมการใช้หุ่นยนต์ KUKA หลักสูตรการติดตั้ง Robot เรียนรู้  Basic Operation and Programming  ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ ชั้น 4