โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงฯ รุ่นที่ 3

โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง ตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน  Thai-German Highly Skilled Technical Trainer Development Program (TGTT) รุ่นที่ 3

การอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับครูฝึกแรงงานทักษะสูง

การอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับครูฝึกแรงงานทักษะสูง หลักสูตรการเขียนแบบ 3 มิติ ขั้นพื้นฐาน Basic 3D modeling 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ

พิธีมอบประกาศนียบัตรในโครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงฯ

ศูนย์ฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง ไทย-เยอรมัน และสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๔

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

หน่วยงานภายในกระทรวงการต่างประเทศ เข้าศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560  นายทรงพล สุขจันทร์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงต่างประเทศ และคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายในกระทรวงการต่างประเทศ

งาน Worlddidac Asia และงานการประชุมผู้นำทางการศึกษา (AELF)

งาน Worlddidac Asia  และงานการประชุมผู้นำทางการศึกษา Asia Education Leaders Forum (AELF)  / TVET CONNEX  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12

60 Minutes Future Talk

60 Minutes Future Talk "อนาคตอาชีวศึกษาไทยในยุคประชาคมอาเซียน : มาตรการเร่งด่วนที่อาชีวะต้องทำปีนี้" ครั้งที่ 4:

พิธีทำบุญวันก่อตั้ง สถาบันสหกิจศึกษา

พิธีทำบุญวันก่อตั้ง สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์