KMUTNB
e-Learning Service

KMUTNB
e-Learning Service

บริการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มจพ.

Google Apps for Education

Google Apps for Education คือ ชุดโปรแกรมต่างๆของ google ที่เปิดให้สถาบันการศึกษาใช้สำหรับใช้เป็นเครื่องมือเสริม ประกอบการเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้วแต่อาจารย์ผู้สอนจะนำไปประยุกต์ใช้

รายละเอียด

Office 365 for Education

Office 365 for Education คือ ชุดโปรแกรมของ Microsofts ให้บริการหลากหลายรูปแบบทั้งในส่วนของ อีเมล, ปฎิทิน,พื้นที่ส่วนตัว, พื้นที่ส่วนกลาง, ระบบเอกสาร (Sharepoint) และอื่นๆ

รายละเอียด

Livestream

Live Stream คือเครื่องมือที่ช่วยในการถ่ายทอดสดการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ทุกครเข้าถึงได้ เปลี่ยนให้ทุกพื้นที่ในโลกนี้สามารถกลายเป็นสถานที่จัดรายการสดอย่างไร้ขอบเขต

รายละเอียด

การสอนสดออนไลน์

Youtube

Youtube Live Streaming ใช้งานง่าย สะดวก เข้าถึงได้ทุกคน

Facebook

Facebook Live Streaming ใช้งานง่าย สะดวก เข้าถึงได้ทุกคน

Google Meet

ตอบโต้ได้แบบเรียลไทม์ รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุดได้ถึง 50 คน

การจัดการเรียนการสอน

Google Classroom

รวบรวมวิดีโอ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และจัดทำเป็นบทเรียน

Microsoft Teams

เป็นแอพพลิเคชั่นในการสื่อสารด้วยฟีเจอร์ระดับองค์กร สามารถทำงานร่วมกับ Office 365

EDX

แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนออนไลน์ ครอบคลุมการสอน ทำแบบทดสอบ ออกใบประกาศและอื่นๆ

ทำแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดออนไลน์

Google Forms

สร้างแบบฟอร์ม แบบทดสอบ และแบบสำรวจเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์คำตอบ ใช้ประโยชน์จากแมชชีนเลิร์นนิ่ง

Microsoft Forms

สร้างแบบทดสอบ แบบสำรวจ แบบสอบถาม และอื่นๆ ได้ง่าย ผลลัพธ์จะถูกส่งกลับให้ใช้ในรูปแบบกราฟหรือตารางข้อมูล