การ Print screen เฉพาะหน้าต่างที่กำลังใช้งาน (Active Windows)

การ Print screen เฉพาะหน้าต่างที่กำลังใช้งาน (Active Windows)

ปัญหา: เมื่อเราใช้คำสั่งPrint screen โดยกดที่ปุ่มPrtScn เราจะได้ภาพมาทั้งหน้าจอ ซึ่งบางครั้งภาพที่ต้องการเป็นหน้าต่างที่กำลังใช้งาน (Active Windows) เท่านั้น ทำให้ต้องมาปรับขนาด หรือตัดภาพบางส่วนออก ทำให้เสียเวลาในการทำงาน หากเราต้องการรูปเพียงหน้าต่างที่กำลังใช้งาน (Active Windows) เราสามารถ Print Screen โดยกดที่ปุ่ม Alt ค้างไว้แล้วกดที่ปุ่ม PrtScn เราจะได้ภาพเฉพาะหน้าต่างที่กำลังใช้งาน