ป้องกันไม่ให้แก้ไขไฟล์ Word ด้วย Password

ป้องกันไม่ให้แก้ไขไฟล์ Word ด้วย Password

ป้องกันไม่ให้แก้ไข ไฟล์ word ด้วยpassword

เพื่อทำการป้องกัน(Protect) เอาไว้ ในกรณีที่ไฟล์เอกสารมีความสำคัญมากๆ หรือไม่ต้องการให้ผู้ใดมาทำการแก้ไขไฟล์เอกสารนั้น