การเซ็นเซอร์รูปภาพ ด้วยโปรแกรม Line บนระบบปฏิบัติการ Windows

การเซ็นเซอร์รูปภาพ ด้วยโปรแกรม Line บนระบบปฏิบัติการ Windows

ปัญหา: การเซ็นเซอร์รูปภาพเฉพาะจุด เช่น เลขที่บัตรประชาชน ภาพที่ไม่ต้องการเปิดเผยใบหน้า และภาพข่าวอาชญากรรม เป็นต้น ซึ่งการทำภาพเซ็นเซอร์นั้น ส่วนใหญ่ต้องให้ผู้ที่ทำงานด้านกราฟิกหรืองานเฉพาะทางเท่านั้น ทำให้เสียเวลาในการทำงานมากขึ้น