ป้องกันไม่ให้แก้ไขไฟล์ Word ด้วย Password

ป้องกันไม่ให้แก้ไข ไฟล์ word ด้วยpasswordเพื่อทำการป้องกัน(Protect) เอาไว้ ในกรณีที่ไฟล์เอกสารมีความสำคัญมากๆ

อ่านต่อ

การจัดหน้ากระดาษแนวตั้งรวมกับแนวนอนในไฟล์เอกสารเดียวกัน ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2013

หลักการและเหตุผล: ก่อนการพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมMicrosoft Word 2013 ในแต่ละครั้ง ในเบื้องต้นโปรแกรมจะกำหนดลักษณะหน้ากระดาษให้เป็นแนวตั้ง

อ่านต่อ

การจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการพัสดุ

หลักการและเหตุผล: การจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการพัสดุ

อ่านต่อ

วิธียกเลิกมุมมองที่ได้รับการป้องกันใน office 2010

ปัญหา: เนื่องจากการดาวน์โหลดเอกสารจากอินเตอร์เน็ตแล้วเปิดใช้งานตัวโปรแกรมชุด Microsoft office จะถูกเปิดในโหมดมุมมองที่ได้รับการป้องกัน (Protect view)

อ่านต่อ