-

ายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการพิเศษ WIL

 

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

    ได้มีแนวทางในการร่วมมือเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เน้นการทำงานจริง “เรียน + ทำงานจริงในสถานประกอบการ WIL” โดยนักเรียนในโครงการ WIL
     จะเป็นนักศึกษาโครงการพิเศษผ่านทางสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE)  โดยภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     เป็นผู้จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาโครงการดังกล่าวในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 3ปี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 3) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
หลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานแบบบูรณาการทักษะและความรู้ไปด้วยกัน
1. สอนโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญงานระบบต่างๆ
2. เรียนฟรี มีงานทำระหว่างเรียน  เรียนที่มหาวิทยาลัย 2 วันต่อสัปดาห์ เรียนและทำงานในสถานประกอบการ 5 วันต่อสัปดาห์
3. มีเบี้ยเลี้ยงให้ประมาณ 7,000  บาทต่อเดือน
4. มีที่พักให้ฟรี มีค่าเดินทางให้ฟรี (รถไฟฟ้า)
5. จบการศึกษาแล้ว ไม่ต้องใช้ทุน ไม่มีข้อผูกมัด
 


โพสโดย Admin วันที่ 13 กรกฎาคม 2558, ประเภทข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความคิดเห็น