TGDE
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน
สหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา
E-Learning
E-Learning
KDTv
KDTv
ข่าวประกาศ

26

กันยายน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่...

Added by Admin | ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ | อ่านต่อ...

26

กันยายน

การตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ...

Added by Admin | ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ | อ่านต่อ...

26

กันยายน

อบรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส...

Added by Admin | ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ | อ่านต่อ...

26

กันยายน

การอบรมครูต้นแบบสะเต็มศึกษา

กิจกรรม "อบรมครูต้นแบบสะเต็มศึกษา" วั...

Added by Admin | ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ | อ่านต่อ...

08

สิงหาคม

โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้น เข้าเยี่ยมชม TGDE

เมื่อวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559 ผู้อำนวยการ อา...

Added by Admin | ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ | อ่านต่อ...
ข่าวสารสหกิจ

10

มิถุนายน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

นักศึกษาภาคภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารส...

Added by Admin | ประเภท : ข่าวสหกิจศึกษา | อ่านต่อ...

16

พฤษภาคม

หน้าปกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำเล่มสหกิจศึกษา(อัพเดท15-5-2014)

สำหรับนักศึกษาที่ทำเล่มเพื่อส่ง ให้ดาวน์โหลดหน้าปก...

Added by Admin | ประเภท : ข่าวสหกิจศึกษา | อ่านต่อ...


บทความน่ารู้
  •  
  • ปัญหา
             เมื่อเราใช้คำสั่ง Print screen โดยกดที่ปุ่ม PrtScn เราจะได้ภาพมาทั้งหน้าจอ ซึ่งบางครั้งภาพที่ต้องการเป็นหน้าต่างที่กำลังใช้งาน (Active Windows) เท่านั้น ทำให้ต้องมาปรับขนาด หรือตัดภาพบางส่วนออก ทำให้เสียเวลาในการทำงาน
              หากเราต้องการรูปเพียงหน้าต่างที่กำลังใช้งาน (Active Windows) เราสามารถ Print Screen โดยกดที่ปุ่ม Alt ค้างไว้แล้วกดที่ปุ่ม PrtScn เราจะได้ภาพเฉพาะหน้าต่างที่กำลังใช้งาน
  • ไฟล์รูปชนิด PNG (Portable Network Graphic) เป็นรูปแบบไฟล์ภาพที่พัฒนาขึ้นมาทดแทนรูปแบบไฟล์แบบ GIF เพื่อแก้ปัญหาด้านสิทธิบัตร PNG ออกเสียงว่า ปิง แต่ไม่สะกดว่า ping เนื่องจากซ้ำกับโปรแกรมทางเครือข่ายที่ชื่อเดียวกัน ปัจจุบันมาตรฐานของ PNG คือรุ่น 1.2 โดยได้รับการอนุมัติเป็นมาตรฐานของทั้ง W3C และ ISO/IEC เรียบร้อยแล้ว
ผลงาน

คลังวิดีโอ

คลังรูปภาพ

FanPage TGDE