TGDE
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน
สหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา
E-Learning
E-Learning
KDTv
KDTv
ข่าวประกาศ

08

สิงหาคม

โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้น เข้าเยี่ยมชม TGDE

เมื่อวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559 ผู้อำนวยการ อา...

Added by Admin | ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ | อ่านต่อ...

09

มีนาคม

ผู้อำนวยการศูนย์และเจ้าหน้าที่จาก สมศ.เข้าเยื่ยมชม TGDE

ผู้อำนวยการศูนย์และเจ้าหน้าที่จาก สํานักงานรับรองม...

Added by Admin | ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ | อ่านต่อ...

10

มีนาคม

วันสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ

วันสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ  วันศุกร์ที่ 4...

Added by Admin | ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ | อ่านต่อ...

09

มีนาคม

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เยี่ยมชม TGDE

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าเยี่ยม...

Added by Admin | ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ | อ่านต่อ...

09

มีนาคม

สถาบันสหกิจศึกษาฯ ร่วมจัดโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนา...

Added by Admin | ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ | อ่านต่อ...
ข่าวสารสหกิจ

10

มิถุนายน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

นักศึกษาภาคภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารส...

Added by Admin | ประเภท : ข่าวสหกิจศึกษา | อ่านต่อ...

16

พฤษภาคม

หน้าปกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำเล่มสหกิจศึกษา(อัพเดท15-5-2014)

สำหรับนักศึกษาที่ทำเล่มเพื่อส่ง ให้ดาวน์โหลดหน้าปก...

Added by Admin | ประเภท : ข่าวสหกิจศึกษา | อ่านต่อ...


บทความน่ารู้
  •  
  • ปัญหา
             เมื่อเราใช้คำสั่ง Print screen โดยกดที่ปุ่ม PrtScn เราจะได้ภาพมาทั้งหน้าจอ ซึ่งบางครั้งภาพที่ต้องการเป็นหน้าต่างที่กำลังใช้งาน (Active Windows) เท่านั้น ทำให้ต้องมาปรับขนาด หรือตัดภาพบางส่วนออก ทำให้เสียเวลาในการทำงาน
              หากเราต้องการรูปเพียงหน้าต่างที่กำลังใช้งาน (Active Windows) เราสามารถ Print Screen โดยกดที่ปุ่ม Alt ค้างไว้แล้วกดที่ปุ่ม PrtScn เราจะได้ภาพเฉพาะหน้าต่างที่กำลังใช้งาน
  • ไฟล์รูปชนิด PNG (Portable Network Graphic) เป็นรูปแบบไฟล์ภาพที่พัฒนาขึ้นมาทดแทนรูปแบบไฟล์แบบ GIF เพื่อแก้ปัญหาด้านสิทธิบัตร PNG ออกเสียงว่า ปิง แต่ไม่สะกดว่า ping เนื่องจากซ้ำกับโปรแกรมทางเครือข่ายที่ชื่อเดียวกัน ปัจจุบันมาตรฐานของ PNG คือรุ่น 1.2 โดยได้รับการอนุมัติเป็นมาตรฐานของทั้ง W3C และ ISO/IEC เรียบร้อยแล้ว
ผลงาน

คลังวิดีโอ

คลังรูปภาพ

FanPage TGDE