• โครงการครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง
  • โครงการอุตสาหกรรม 4.0
  • โครงการบูรณาการเขต EEC
  • โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

CWIE Day KMUTNB 2023

อ่านต่อ สหกิจศึกษา
ข่าวประกาศ
# หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 26/05/2022
2 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานติดตั้งและเช่าพื้นที่ระบบ Google Cloud Platform สำหรับการใช้งานในโครงการสร้างศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการประสานงานและสั่งการ (Intelligent Operation Center IoC) ปีที่ 3 11/01/2021
3 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างทดสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Penetration Testing) 08/01/2021
4 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการโทรคมนาคม 08/01/2021
5 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง Sensor จำนวน 1 ชุด 08/01/2021
6 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างติดตั้งและดูแลบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์และการจัดการอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน 16/12/2020
7 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ 6 DOF Cooperative robot พร้อม Force/Torque Sensor และ Wrist Camera จำนวน 1 ชุด 01/10/2020
8 ประกาศราคากลางอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายและเสริมสร้าง ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด 15/07/2020
9 ประกาศแผนโครงการจ้างติดตั้งระบบ Google Cloud Platform และเช่าพื้นที่สำหรับการใช้งานในโครงการสร้างศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการประสานงานและสั่งการ (Intelligent Operation Center IoC) ปีที่ 2 05/03/2020